הרב פיזון שליט »א

זכינו והרב פיזון שליט”א סמך את ידו עלינו וקיבל אותנו בשמחה ובמאור פנים, ואף הוא הצטרף בעצמו לקיום המצווה ע”י רכישת יחידת קרקע בארץ ישראל בירך את כל מי שיצטרף ויזכה לקיים את מצוות השמיטה בהידור